Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på kundeservice@cannasen.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Vi er ansvarlige så længe det følger af dansk ret.
Læs mere https://www.galaxapharma.com/complaint-procedure

Utilsigtede hændelser

Læs mere https://www.cannordic.com/users-medical-device-incident-report